Skip to content

Waarom energieneutraal?

Fossiele brandstoffen raken op en CO2-uitstoot leidt tot klimaatverandering. Toch komt nog steeds 93% van de energie die we verbruiken uit fossiele brandstoffen (grijze stroom en gas).

Berichten uit de media:

195 landen stemmen in met wereldwijd klimaatverdrag Parijs

Gepubliceerd door ANP: 12 december 2015 19:28 Laatste update:12 december 2015 22:22

Op de klimaattop in Parijs zijn delegaties van 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen. Hiermee moet klimaatverandering worden tegengegaan.

Met het akkoord ligt er een klimaatverdrag dat voor vrijwel alle landen ter wereld bindend is. Belangrijk is dat ook grootmachten de Verenigde Staten, India en China het akkoord tekenden, wat eerder niet het geval was.

In het akkoord staan onder meer afspraken voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, waarmee de gemiddelde temperatuurstijging op aarde niet hoger moet uitkomen dan 2 graden Celsius. De makers van het verdrag richten zelfs op een stijging van maximaal 1,5 graad.
Wetenschappers zijn het erover eens dat een gemiddelde stijging van meer dan 2 graden de ecosystemen op aarde ernstig verstoort.

Het feit dat het akkoord juridisch bindend is en dat er afgesproken is om de temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 graden Celsius noemt Rutte “een heel belangrijke stap”.

Minister Spies: ‘Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal’

Nieuwsbericht | 28-06-2012

Alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal en minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar energiezuiniger. Dat zijn nieuwe afspraken tussen overheid en betrokken partijen om het energieverbruik in huizen en gebouwen de komende jaren flink terug te dringen.

Zoals uit bovenstaande problematiek en de acties die moeten worden ondernomen om aan het ondertekende verdrag in Parijs te gaan voldoen is het nu de tijd om te starten.

Waarom wachten met uw bestaande woning aan passen als u nu al geld kan verdienen met uw woning, bestaand of nieuwbouw. Uw woning is dan direct 2020 proof en de waarde van uw woning is zeker gesteld.

Back To Top
Zoeken